ข่าวประชาสัมพันธ์

นสต.รุ่น.12 กองร้อย.1  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


ประชาสัมพนธ์ แผ่นพับต่อต้านทุจริต


เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6


ความรับผิดทางอาญาของเด็กหรือเยาวชน


หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org


สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ