ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอกข้อมูล นสต.12 ศฝร.ภ.6


ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกและข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครและรายละเอียดต่างๆ อย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เร็วๆ นี้


ประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง  สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง และ สื่อยุติธรรม เท่าเทียม


กำหนดการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ 64


ประกาศแจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกฯ ภ.6