ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ความรับผิดทางอาญาของเด็กหรือเยาวชน
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ความรับผิดทางอาญาของเด็กหรือเยาวชน

ร.ต.อ.หญิง ภาภัทร จินดา

อาจารย์ (สบ1) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6