ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6

            เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค
6