ผู้บังคับบัญชา


พล.ต.ต.สุกฤษฎิ์ บุญทรง
ตำแหน่ง ผบก.ศฝร.ภ.6
พ.ต.อ.ธัชพล  สิทธิวงค์
ตำแหน่ง รอง ผบก.ศฝร.ภ.6