วิสัยทัศน์

ศูนย์ฝึกมาตรฐาน ครูอาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ ผลผลิตมีคุณภา