ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
สิ่งที่แนบมาด้วย : -


หน่วยรับสมัคร บช.ศ. และ สพฐ.ตร. จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศได้ทางเว็บไซต์

www.policeadmission.org